Αρχική Πρόγραμμα μαθημάτων

PostHeaderIcon Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: Εξάμηνο Α.pdfΕξάμηνο Γ.pdf

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: Εξάμηνο Β.pdf

 

PostHeaderIcon Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ Α΄ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΠΟΛ511 Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΟΛ523 Συγκριτική Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΟΙΚ545 Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Β. Υποχρεωτικά Υποστηρικτικά Μαθήματα
ΚΕΠ511 Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
ΚΕΠ521 Εφαρμογές των Η/Υ στην έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών
Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΟΙΚ571 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΟΙΚ573 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
ΔΙΚ575 Ζητήματα Διεθνούς Δικαίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΔΣΧ577 Διεθνείς Σχέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Γ΄ εξάμηνο
Επιλεγόμενα Μαθήματα (επιλέγεται ένα ζεύγος εκ των τριών ζευγών μαθημάτων)
ΟΙΚ632 1α. Διεθνές Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ
ΔΙΚ634 1β. Διακυβέρνηση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
ΔΣΧ632 2.α. Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΣΧ634 2.β Γεωπολιτική της Ενέργειας και των Μεταφορών
ΔΙΚ632 3.α Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου
ΚΕΠ634 3.β Η Μετανάστευση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΙΚ671 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΟΛ671 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΔΣΧ671 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΠ671 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΔΙΚ671 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ